Registration

Հաղորդակցման Հմտություններ Աուդիտորների Եվ Ռիսկերի Կառավարիչների Համար

Description:

“Հաղորդակցման հմտությունները նոր մասնագիտական հմտություններն են…” ասել է ՆԱԻ նախկին նախագահ Լերի Հարինգտոնը, և մենք չենք կարող չհամաձայնել նրա հետ:

2013թ-ին ՆԱԻ կողմից հովանավորված ուսումնասիրության մեջ բացահայտվել են ստորև նշված հմտությունները՝ որպես ներքին աուդիտորների հաջողության յոթ գրավական.

  • Ազնվություն
  • Հարաբերությունների կառուցում
  • Գործընկերային կապերի ստեղծում
  • Հաղորդակցում
  • Թիմային աշխատանք
  • Բազմազանություն
  • Շարունակական զարգացում

Սեմինարը կկազմակերպվի վերոնշյալ հմտությունների մեծ մասի շուրջ և կանցնի ինտերակտիվ քննարկումների ու իրավիճակային ուսումնասիրությունների ձևաչափով:

Լրացուցիչ կքննարկվեն նաև կոնֆլիկտների կառավարման, ուղղորդման, առաջնորդման, կորպորատիվ մշակույթի, ոչ բանավոր հաղորդակցման և փոխհամաձայնության կառուցման հմտությունները:

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso


If you have any question please send e-mail to GRC Knowledge Center or call to 374-10-592-586.